Kim olduunuzu hatrlyormusunuz?

Neden buradasnz?


Bu yaamnda örenmeniz gereken hangi dersler var?


Geçmi yaamlarnda neler deneyimlediniz?

Geçmi yaamdan sizinle birlikte enkarne olan ve uan etrafnzda olan kimler var?


Yüksek boyutlardan sana kimler yardm ediyor?

Kaç "yaam deneyiminiz" hatrlamak istersiniz?


Çocuklarnz neden sizi seçtiler?


Yeniden kontrat düzenlemesi.

Goblen odas (Spiritüel ifa odas) nda nasl Ruhsal iyileme salanlr?

Astral boyutta neler oluyor?

Sizin bilmediiniz, neyi biliyor bedeniniz?