Artk bu yanl bilinen inanlara ister suçluyu darda arayn ve "var” olan duygularnz bastrmaya devam edin, ister kendi zihinsel düüncelerinizi gözlemleyerek yaamnz siz yönetin!

1- Dondurma yedim boazm iti.

2- Islak saçla çktm migren oldum.

3- Cam açk uyudum, rüzgar çarpt üüyorum.

4- Yemek mideme dokundu, midem bulanyor.

5- Burnum akyor, nezle olacam....

6- Ar kaldrdm ve ftk oldum.

7- Hava rüzgarlyd, ince giyinmitim srtm aryor.

8- Belim souk çekiyor, bel arm var.

9- Kulam duymuyor, sarlayorum.

10-Dütüm ve ayam burktum....vb.

Etrafmzda her zaman suçlanacak birileri veya bir eyler var. Anne - baba veya büyüklerimiz tarafndan bu inanlar bize bilinçaltmza bir zamanlar yerletirilmitir. Acaba gerçekten d etkenler mi suçlu, yoksa "biz" mi? "Biz mi?" Evet, DÜÜNDÜKLERMZLE bu tür sonuçlar biz yaratyoruz! Nasl m? Srasyla bakalm:

1- Dondurma boaz iirmez. -Kiinin ifade edilmemi duygular veya sözleri vardr, bunlar onun boazn iirir;

2- Islak saçtan kimse migren olmaz, çünkü Migrenin psikolojik sebebi- kontrolcü, her eyi ben bilirim davranlar ve mükemmeliyetçi kiilikten kaynaklanr. Islak saçtan sadece kafanz üür ama sizi asla hasta etmez.

3- Camn açk olmas ne güzel odanza oksijen girer, üümeniz ise sizin kendinizi herhangi bir konuda "yalnz" hissetmeniz. Sevilmediinizi hissettiinizde, çok deer verdiiniz sizi terk ettiinde, herhangi bir konuda dedikoduya maruz kaldnzda yalnz kalr ve üürsünüz.

4- Yemek ayn yemei baka zaman da tadna vararak yemisinizdir, imdi ne oldu da yemek dokunda. Yemek yemektir! Sizin o gün "kabul" edemediiniz bir ey yaadnzda, mide kabul edemedii olay ile dolu olduu için baka bir ey kabul edemez. Size de bulant veya ar yapar.

5- Burnunuz akyorsa ne güzel sizi siz olun sakn onu durdurmayn, çünkü burun drar torbasna balantl olduundan, bedende biriken negatif duygular sinüzite neden olur ve buruna en yakn olduu için en çok fazla akt yer, brakn beden kendisini negatif düünce ve duygulardan arndrsn. Nezle olsanz bile. Olun, beden toksinleri atar ve sizde iyileirsiniz.

6- Ar kaldrnca gerçekten ftk m olursunuz, bir bakalm. Ftk olduunuz dönem birlikte olduunuz sevgili, ortak veya i size uygun birimiydi? Kesinlikle HAYIR! Beden sizin uyumsuzluunuzu haberdar etmeye çalt, sizde anlamaynca beden sizi "ftk" etti.

7- Srt arnza gelince rüzgar suçlamaya gerek yok, çünkü siz aldnz "fazla sorumlulukla" kendi srtnza zarar verdiniz.

8- Bel ars genellikle kiinin yaad "para endiesinden" kaynaklanr. Kimde bu sorun yok ki, zenginde, fakirde, genellikle herkeste olabilir. Para endiesini Bolluk ve Zenginlik düüncesine dönütürürseniz bel arnz bir süre sonra sizle vedalaacaktr.

9- Kulak ars, sarlatrmaz! Kulanz duymay ret ettii bir durum la ilgili olabilir, beklediiniz bir haber gelmediinde ve beklentide olduunuzda, veya duyduunuz bir ey sizi rahatsz ettiinde, yaanan bu durumlardan kulak kendi görevini yerine getiremez ve kendini kapatr.

10- Her düen ayan burkar m, bir gözlemleyin. Hayr. Dümenin sebebi bedende biriken negatif enerji boaltlmas için beden kiiyi "güm"letir, ayak burkmann sebebi de holanmadnz veya öfke ile çktnz bir yola çktnzda ayaklar sizi oraya götürmek istemiyor ve yar yolda "ayak burkulmas" oluyor.

Nermin DORUOLU