Terlemenin öncelikli vücudumuzda ne olduuna bakalm. Terleme bedende birikmi "toksindir" ve beden tarafndan istenmeyen bir eydir. Derimiz sayesinde bedenin kendisini "arndrmas"dr terleme. Özellikle lenf bölgelerinden (koltuk alt, kasklar, göüs alt, bacaklarda diz arkas) daha çok terleme olduu gözükür. Lenflerin bedendeki görevi bedendeki zehirleri darya atmaktr.

Peki nedir bu toksinler, nasl oluur bedenimizde?
Toksin negatif duygu ve düüncelerin bedenimizde "su" elementine dönümesidir, (duygularn bedenimizde su elementine dönütüünü hatrlayalm) ayrca bedenimiz için uygun olmayan gda yediimizde de bedenimizde toksine dönüür ve Lenf sistemimiz lenf bölgelerinden onu atmaya çalr. Toksinler çok fazla olursa ve Lenf bölgeleri yetersiz kaldnda ise derimizden her yerinden terlemeye balar vücut. Negatif düünceli ve de özellikle "çok iyi insanlarda" bu görülür, çünkü o "çok iyi insan" herkesin derdini kendi içinde barndrr. Dert= üzüntü (negatif duygu) ve beden o çok iyi insan terletmeye balar, çünkü beden kendini "sessizce kurtarmaya çalr".

Bunun için en güzel önerilerden birkaç:
-Negatif duygular veya üzüntüleri günlük nefes çalmalaryla arndrmak;
-Hamam, fin hamam, sauna gibi yerlerde bolca terlemek (buralardan çknca bir ton yük üzeriniden atm gibi hissedersiniz kendinizi);
-Bol bol yürüyü yapmak ve terleyip du almak;
-Biraz da olsa ayaklar leen içine kaya tuzu atp suda 30 dka tutmak.
Sevgiler Nermin DORUOLU