BRLKTE OLDUUMUZU HATIRLA

 

Kendini yalnz hissettiinde bir derin nefes al ve elinle yüzüne dokun, sonra bedenine, sonra bacaklarna, sonra saçlarna. Senin yannda bir bedenin olduunu hatrla. Tüm parmaklarna bak, her iki elini birlet...irerek onlar uzun uzun oka, onlarn varln ve daima seninle olduklarn hatrla, ayaklarna dokun ve onlara uzun uzun gözlemle, seni tayan ayaklarn olduunu hatrla. Bedeninde 65 trilyon hücre ve tüm organlarn seninle birlikte olduunu hatrla.
Derin nefes al ve bir bedenin olduunu fark ettikten sonra nelere hissettiine bir bak. Etrafnda insanlar varsa, onlar gözlemle, belki onlar da senin gibi kendilerini yalnz hissediyordur.
imdi, etrafnda çiçekler varsa, onlara doru yönel ve onlara dokun, sev, oka, bugüne kadar yannda olan ve seni gözetleyen ve sevgisiyle fark ettirmeye çalan birkilerin farkna var. Onlar da senin kadar canl.
Derin nefes al, ve darya bak, gökyüzüne doru, seninle her gün birlikte olan günei hatrla. Akam ve geceleri seninle birlikte olan ay ve yldzlar fark et ve seninle birlikte olduklarn hatrla.
Gökyüzünde kular var, darda aaçlar var, hepsi senin gibi Ruhsal geliim yolunda ve hepsi seninle BRLKTE.
Kendini, hala yalnz olduunu düünüyorsan, o zaman nefesini hatrla!
Nermin DORUOLU