NEDEN, NÇN, NASIL  HASTALANIRIZ?

 

Hiç kimse bu dünyaya hasta olarak gelmez. Doduumuzda kendimize özgü bir yaammz vardr. Biz büyüdükçe ebeveynlerimiz tarafndan öretilmi davranlar yüzünden kendimize bizim Hayal ettiimizden daha farkl bir yaam portresi çizmeye balarz. Doa ile irtibatmz koparr ve “modern” insanlar gibi davranmaya balarz. Alglarmz körelmeye balar, gözlem yapamaz oluruz, kendimize olan iletiimiz da dönmeye balar ve iç dünyamz unutuveririz.

Kendimizin  Yetenekleri ve Saf bilgilerin akn durdurur ve Günümüz için eski bilgilerle doldurulur kafamz. Onu yap…bunu yap….unu yap!…. Etrafmzdaki  insanlara daha yararl olabilmek için Kendimize zarar vermeye, bizde onlar gibi yaamaya balarz.

Çelikiye düeriz- Doal yaam m bize daha uygun, anne- baba tarafndan öretilenler mi daha uygun? Bu Dünyada yeni olduumuz ve büyüklerimiz de eski olduu için nasl daha iyi yaanacan onlar bize öretir!!!?           

Ve Hastalanma serüvenimiz  balar…..

lk önce onlar gibi Nefes almaya balar ve Bedenimizin Yaam enerjisinin akt kan damarlar zarar görmeye balar. Beden sinyalini verir ama onu dinleyen kim? Kan phtlamaya balar, akn durdurur. Varis olur bacaklarmzda. Hiç kendinize sordunuz mu neden varisler baka yerde deil de bacaklarda oluur?

Cevab vereyim: Bacaklar Bedenimizin ileri gitme parçalardr. Daha önceden sinyal veren beden imdi bu ekilde kendini ifade etmeye balar. Hasta olarak beden artk ileriye gitmek istemiyor, anlamadnz m daha?

lerleyelim: ”yaam enerjisi” kan damarlarnda kendilerini kapatmaya devam ettikçe Kalbe doru ana damarlar da kapatmaya balar. Kalp bedenimizin en önemli organ, bizi Ruhsal ve Fiziksel Boyutumuzu birletiren tek organdr. “Yaam nefesimizi” yanl aldmz için Akcierlerimiz de zarar görmeye balar, Kalp ve Akcierlerin ayn bölgede olmas sizce tesadüf mü? Siz öyle zannedin.

Hastalanma serüvenimiz devam ediyor, nasl m? Her organ ve parçamz  önce bize ne ifade ettiini örenelim:

Ayaklar- topraa, karaya bizi balayan tek parçalarmz;

Bacaklar- ileri/geri gitme, ilerleme parçalarmz;

Kollar- yaama ve Var olana sarlma parçalarmz;

Eller- alma/verme;

Gövdemiz ön taraf- gelecek; arka-geçmi;

Gözler- iç ve d dünyamza bakan pencereler;

Kulaklar- duyma organmz;

Az/Boaz- konuma,ifade;

Ba- balangçlarn olutuu yer, düüncelerin merkezi;

Burun- “yaam nefesinin” giri noktas. Ne kadar kullanyorsunuz?

Cildimizde oluan lekeler- srlarmz ve utançlarmz kapatan örtüler;

Kendimizden önce bakalarn ön plana koyarsak kadnlarda göüs problemi, erkeklerde i göbek kaçnlmaz olur.

Bedenlerimiz arkeolojik müzeler gibidir. Her birimizde srlar ve aça çkarlmas gereken bize öretilmi “yanl” davranlar var. Sizde yok mu? Bedeninize bir bakn! Yoksa Sizi tebrik ediyorum, Doayla uyumlu bir Yaam yayorsunuz!

 Nermin DOGRUOGLU