KARNINIZI  YLETRN,  ZHNNZ YLESN

 

Biri bamzda, dieri karnmzda bulunan her iki beynimiz ibirlii içinde olmal ve birbirleri ile uyumlu ekilde çalmaldr. Eer bu salanmazsa karnmzda kaos, bamzdan da mutsuzluk eksik olmaz.

ki beyin arasndaki balant kafatasnn altndan balayp boyundan aa inen ve göüs bölgesini geçerek karn boluuna dalan sinir sayesinde olmaktadr. Bu sinir vücuttaki üç sistemden de geçmektedir: kalp-damar, solunum ve sindirim sistemi. Ayrca salg bezlerini ve iç organlar da uyarr.

Karn, vücudumuzda bulunan organlarn hayatiyetini salayan ve ciddi hastalklara kar bizi koruyan baklk hücrelerinin %85-90 üretmektedir. Karnmzda üretilen ve baklk sistemimizi oluturan hücrelerin saysn ve kalitesini artrarak tümorun etkilerini yok ettii bilim insanlar tarafndan gözlemlenmitir. Karnmz, sindirim sistemimiz, barsaklarmz gerekmeyen olumsuz duygular, toksinleri, bakterileri, virüsleri nötrletirip atma yetisine sahiptir. Sindirim sistemiyle ilgili tüm sorunlar mucizevi bir ekilde yok eder.

Stres, kayg, duygusallk, beslenme hatalar ve hzl beslenme de sindirim olayn etkiler. Salkl bir karn stres ve hayatn zorluklaryla daha büyük bir etkinlikle baa çkmamz salar.

Eski çalarda karn Ruhun yuvas olarak kabul edilmi ve ikinci beynimizin nöronlarnn (sinir hücrelerin) kendilerine ait bir yaamlar vardr.

Karnmzla da düünür ve duygularn bir ksmn oluturur, çocukluk anlarnn, hayattaki ilk yllarmzn aynen üst beyinde olduu gibi karnmzn da bilinçaltnda kaytldr. Karn aynen beyin gibi duygusal arivimizi saklamaktadr. Özellikle ruhsal-zihinsel hastalklarnn iyiletirilmesine yönelik çok baarl sonuçlar vermektedir

yilemesine yardmc olduu hastalklar:

-Kanser;

-Kalp-damar rahatszlklar;

-Depresyon;

-KBB enfeksiyonlar, Rinit, Astm;

-Böbrek,Karacier;

-Selülit;

-Kabzlk; Srt arlar, Romatizma;

-Ba arlar, Migren;

-Cilt sorunlar;

-Yallk;

-Yorgunluk;

-Gastrit;

-Psikolojik sorunlar……gibi birçok rahatszlklar