AAÇIN MESAJI

 

Ormanda aaçlar sessiz gözlemlerken, birdenbire Sihirli bir enerji titreimi etrafm kaplad. Yaklak 5-6 metre uzamda bir aaç bana seslendi, enerjim aacn gövdesine kayd ve onunla bir oldum.

Bana anlatmaya balad: ''Siz nsanlar bizden daha güçlüsünüz ama kendi gücünüzün farknda deilsiniz. nsanlar ormana gelip bize zarar veriyor, dallarmz kryor, gövdemize zarar veriyor, gerekirse kesiyor. nsana neden bana zarar verdin, bunu neden yaptn diye soramyoruz. Yapyor ite. Bizleri bir Canl olarak düünemiyor, aaç deyip geçiyor. 

Bizim Ruhumuz var, canmz var, kökümüz var ve en önemlisi Kendimizi yenileme ve iyiletirme gücümüz var. Bize birey  olduunda bizi iyiletirecek Doktorumuz yok, buna gerek de yok, çünkü yiletirici “Güç” bizde. Krlan dallarn yerine yenisini oluturabiliriz, gövdemizde yeni filizler çkartabiliriz, yeter ki kendimizi iyiletirmek isteyelim. Etrafmzdaki dier aaçlar ile çok güçlü bamz vardr, siz bizi anlamasanz da biz bol Sevgi ve Bilgi paylam yaarz, bazen aramzda akalarz. Öyle olur ki Rüzgar bile bizi bazen kskanr.

Bizi elendirmek ve mutlu edebilmek için adeta etrafmzda dolanr. Her yl kendimizi yenileriz, hiçbir zaman eskisi gibi olmuyoruz, olamyoruz. Ruhumuz çok Güçlüdür! Saf Ruhlu insanlarla içsel ba kurarz, ona bilgiler aktarrz, yaydmz enerjiyle onu okarz. Bazen yaprak ve dallarmz Sizlere dokunabilmek için can atar.

“Biz sizi çok Seviyoruz”.

Siz bizi anlamasanz da Sevgimizi çok youn yaarz. Birimize zarar geldiinde tüm orman üzülür, otlar üzülür, gökyüzü üzülür, hayvanlar, rüzgar ve güne de üzülür. Ama unu biliriz ki: zarar gelen dostumuza eer isterse kendisini yok edebilir ya da yiletirebilir, çünkü Gücün ve Seçimin onda olduunu biliriz. Biz ona sadece Sevgimizle destek olabiliriz. Gitmeyi seçerse yas tutarz, yeniden canlanmay ve iyilemeyi ''Seçerse'' onu alklar ve yeniden doumunu kutlarz. Bir Aaç olsak da yileme ve yiletirme Gücü kendi içimizde içimizde, kökümüzde olduunu biliriz.

"Siz hastalannca ya da zarar görünce kendinizi nasl iyiletiriyorsunuz?'' 

Biz kendimizi nasl iyiletiriyorduk?- sorusunda adeta tokat yemi gibiydim doktorlar.....ilaçlar.....hastaneler.

Gücü onlarn ellerine vermi nsanlar

YLEME POTANSYELNZ NEREDE? 

NERMN DORUOLU