"ZAMANDA YOLCULUK"              

 

Uzaklara bir yerlere neler olup bittiini görmek için her zaman vücudumuzu tamak gerekli deildir.

Zihin Zaman yolculuunda Ik hznda hzla geçmi ya da gelecee doru gidebilir, geçmiin kaytlarn gözden geçirirken ya da gelecek hakknda planlar yaparken Bilinçalt sürekli görev bandadr ve imdi’dedir.

Bilinen en güçlü ilemcilerden biri olan Bilinçalt hem çevreyi hem de vücudun içsel farkndaln gözlemler. Çevreden ald ipuçlarn okur ve daha önceden edinilmi (örenilmi) davranlar harekete geçirir ve tüm bunlar Zihin yardm denetlemesi ya da farkndal olmakszn yapar.

Hayalini kurduumuz baarmamzda karmza çkan en büyük engeller Bilinçaltndaki programlanm snrlandrmalardr. Bu snrlandrmalar sadece davranlarmz etkilemez ayn zamanda fizyolojimizin, salmzn belirlenmesinde önemli rol oynarlar. Bizi hayatta tutan biyolojik sistemlerin kontrolünde Zihin çok güçlü bir yere sahiptir.

Zihin ile geçmi veya gelecek zamanlara yolculuk yaparak ve Bilinçaltnn "imdi" siyle istediimiz her eyi görmek ve deitirmek bizim elimizde. Hatta Gen’leri ekillendirebilir, yönlendirebilir ve yeniden biçimlendirebiliriz. Gen’lerin esiri deilsiniz.

 

Zamanda Yolculuk teknii ile nerelere gidebilirsiniz:

- Geçmiten gelen kontratlar görebilir ve deitirebilirsiniz ve gelecee yeni kontratlar oluturabilirsiniz;

- Ebeveynlerden edindiiniz örenilmi davranlar kendinizde ve çocuklarnza aktarmlar fark edip zinciri krabilirsiniz;

- Salnza zarar veren ve daha önceden ekilmi Düünce ve Alg kaytlarnz iptal edebilir ve yeniden Salnza kavuabilirsiniz;

- Evren srr sevmez, Genlerden gelen tüm srlar aça çkartabilirsiniz;

- Negatif enerjilerin güçlerinden ve korkularndan arnabilirsiniz;

- Ruhsal Rehberinizle tanabilirsiniz;

- Geçmi yaamlarnz hatrlayabilirsiniz (Regresyon);

- Gelecee giderek gelecek yaamlarnz görebilir ve yeniden planlayabilirsiniz;

- Uzaktaki göremediiniz sevdiklerinizle balant kurabilirsiniz;

- Baka Planetlerde yaayanlarla balant kurabilir ve Bilgi kanal olabilirsiniz;

- Unutulmu Çocuk (Öz Ben) ile tekrar balantya geçebilirsiniz;

-Organ nakli yaptrm olan kiilerde ‘’hücresel hafza’’ sayesinde yayn hala devam etmektedir ve organn asl sahibi ile ilgili bir sürü ipucu salayabilirsiniz;

 

Zamanda yolculuk teknii ile Evrenin Sonsuz ve Snrsz her köesine gidebilirsiniz.