"NEFESLE REGRESYON"                        
                             
 
 
Gerçei dile getiren söylenen sözler deil, Beden dilidir. Eski duygular bedenimize büyük bir bask oluturur ve hareket etmemizi imkanszlatrr. Fiziksel hastalklar daima Duygusal bir örtüyle birlikte görülür.
EN Y GÖRÜNTÜ ZHNMZDEK DEL, BEDENMZDEK PENCELERDEN BAKILINCA ELDE EDLR. Nefesle Regresyon uygulandnda yaanan olumsuz duygular nedeni ile krlan ya da kopan balantlarn tekrar kurulmasn salar. Fiziksel vücudumuzu toksinlerden arndrr, duygusal stresleri yok eder, Beden-Zihin-Ruhu uyumlu hale getirir ve dengeler.
Terapi tanm itibariyle "BEN'liin iyiletirilmesidir".
Bedensel duyular Nefes tekniiyle ilemden geçirildiinde bilinçalt zihin kalplarmzn farkna varr, bal olduklar geçmi tecrübeleri ve travmalar görür ve zengin bir bilgi kaynana ulalr, mantktan ziyade duygulara dayanan iletiimin bir eklidir. Hastaln zihin ve bedende yaratt etkiler birbirinden kesin çizgilerle ayrlamaz.
Önce Zihin çelikiye dütüünde hastalanr. Nefesimizi doru kullanmadmzda Zihnimiz vücudumuzu kontrol eder. Zihin ve Beden birdir ve ZHNDEK ACILAR GÖZYAI LE TEMZLENR.
Terapi srasnda çounlukla rahatlama duygusu Bedenin dier bölgelerine de yayld görülür. Nefes tekniiyle birlikte kullanlmas bedende en Yüksek etkiyi yaratr ve Duygusal iyileme sistematik olarak iyiletirici doaya sahip olan etkilerini ortaya çkarr. Nefes ile Regresyon uygulamas Sinir sistemindeki bilgiyi aktif hale getirir, üzerinden 2 hafta da,20 yl da geçmi veya Geçmi yaamdan (reenkarnasyon) da olsa Duygunun serbest kalmasn salar. yileme srasnda ortaya çkan deneyimler genellikle Rüya özellii tamaktadr. imdiki realitemiz Zaman çizgisiyle (lineer) balant kurar eski alglarmz ve duygularmz imdi ve ‘’AN’’da deitiririz.yileme Güçlü ve Hzl bir ekilde hastann içinde olumaktadr.
Kendimizi iyiletirdiimizde kzgnlk,korku ve öfke duyduumuz kiilerle de ilikilerimiz hzla ve salkl bir ekilde DER!!!
YLEMEDEK ALTIN KURAL: Birisi sizi iyiletirdiinde iyileirsiniz, ama SZ kendinizi iyiletirdiinizde Evreni iyiletirirsiniz.